ALLVINDUS

 e.Robbie Williams
 u.Any Allright
v.d. Boksenlaer

 

    F-14, rödskäck, visad på premiering med 39p, och på utställning med 41,5p

TILLBAKA
 


Robbie Williams


Any Allright v.d. Boksenlaer


Avelsvärdering 2016, 87789=39p
 


Avelsvärdering 2017, 77789=38p
 


Juli 2015


På betet aug 2017

TILLBAKA