OM OSS


Vi som driver Hasselbo stuteri heter Anneli & Magnus Archenholtz. Vi bor på en liten gård i Hörby, mitt i Skåne, tillsamman med vår lilla hund Selma och alla ponnyerna.


Egentligen är det jag (Anneli) som är en riktig shetlandsnörd, och som har hållit på med hästar hela mitt liv. Började på ridskola som liten, och sen var det arabhästarna som fångade mitt hjärta under många år. Som så många andra så blev det ett par shetlandsponnyer när barnen ville rida och köra, men efter en kort tid så var jag helt fast i denna underbara ras. Under flera år så drev jag ett ridlekis med shetlandsponnyer, och då hade vi bara standardponnyer. Men önskan om en minishetland fanns hela tiden, och när vi flyttade och ridlekiset lades ner så gick vi över till mini. 1999 så föddes stuteriets första fullstammade shetlandsföl, 2004 kom det första minifölet, och sedan dess så har det fötts över 100 föl hos oss (se dom här) 


Magnus är egentligen inte speciellt hästintresserad, men tycker att allt runt om är kul. Han hänger med på det mesta, har suttit i styrelsen ett par gånger, och har dessutom blivit en superduktig visare eftersom jag har problem med min rygg och har svårt att visa själv. Fråga bara inte om namn och stam på den han visar, för det har han ingen aning om😉We who run Hasselbo stud are called Anneli & Magnus Archenholtz. We live on a small farm in Hörby, in the middle of Skåne, together with our little dog Selma and all the ponies.


Actually, it's me (Anneli) who is a real Shetland fan, and who has been doing horses all my life. Started at riding school as a child, and then it was the Arabian horses that captured my heart for many years.

Like so many others, there were a couple of Shetland ponies when the kids wanted to ride and drive, but after a short time I was completely hooked on this wonderful breed. For several years I ran a ridingshool with Shetland ponies, and then we only had standard size ponies. But the desire for a minishetland existed all the time, and when we moved and the ridingshool was closed down, we switched to mini. In 1999, the studs first Shetland foal was born, in 2004 came the first mini foal, and since then it has been born over 100 foals (see them her)


Magnus is not really particularly interested in horses, but thinks that everything around is fun. He keeps up with most things, has been on the board a couple of times. He has also been very good to show the horses because I have problems with my back and have difficulty showing myself. Just don't ask about the name and pedigree of the one he shows, because he has no idea😉


Anneli med Nejenka och Vitsippa


Selma


Magnus med Robbie Williams


Avkommeklass på Bjärsjölagård 2009. Tre generationer på både hästar och visare.


Offspring class at Bjärsjölagård 2009. Three generations on both horses and handlers

Första gången jag red på en arab, Dardir på Blommeröds arabstuteri 1975/

The first time I ride an arabien horse, Dardir at Blommeröds Arabstuteri in 1975

Ridskolan/the riding school

Utställning på Blommeröd Arabstuteri/Show at Blommeröd Arabstuteri

Ridskolan/the riding school

Ridskolan/the riding school

Vår första avelsgodkända hingst, Napoleon e.Flameur vd Kastanjehof/

Our first approved stallion, Napoleon e.Flameur vd Kastanjehof