Vår hästar indelade i färger


SVART

GULSVART


SVARTSKÄCK

BRUN

MÖRKBRUN

GULBRUN

BRUNSKIMMEL

BRUNSKÄCK

FUX

ISABELL

ISABELLSKÄCK