Vår hästar indelade i färger

Our horses divided into colorsSVART / BLACK

GULSVART / SMOKEY BLACK


SVARTSKÄCK / BLACK TOBIANO

BRUN / BAY

MÖRKBRUN / DARK BAY

GULBRUN / BUCKSKIN

BRUNSKIMMEL / BAY ROAN

BRUNSKÄCK / BAY TOBIANO

FUX / CHESTNUT

ISABELL / PALOMINO

ISABELLSKÄCK / PALOMINO TOBIANO

  BRUN MUSHROOM SKÄCK / MUSHROOM BAY TOBIANO