HASSELBOS LIMOZELLA RS 6883


e. Robbie Williams
u. Hoksel Lychnis
ue. Let's Try Again


F- 10, sto, brun, 88cm, visad med upp till 41p, Diplom och Elit 2020.


Av hennes fem första visade avkommor så har det blivit tre Diplomston och två godkända hingstar/Of her first five shown offsprings, there have been three Diplom mares and two approved stallions


Mer info/more information


Hoksel Lychnis


Robbie Williams


Avkommor/offsprings


Hasselbos Panteya f-14

e.Stjernens Mini-Paschal


Diplom 41p, etta i ringen


Hasselbos Rosheiya -15

e.Stjernens Mini-Baldur

Visad med 42p, Champion Miniungsto,

Diplom 41p (bästa mini), SUCH


Hasselbos Shaam -16

e.Stjernens Mini-Paschal


 Godkänd med 88789=40p,
Champion Minihingst med 41p


Hasselbos Taleya -17

e.Shakiras Sune

Visad med 41p

Diplom


Hasselbos Wesley -18

e.Påninas Casanova


Hasselbos Zenethon -19

e.Stjernens Mini-Paschal

Godkänd med 98788=40p,

Champion Miniunghingst med 41p


Hasselbos Asanya f-20

e.Stjernens Mini-Baldur

Klass I 39p


Hasselbos Comanche f-22

e.Stjernens Mini-Olrik


Hasselbos Denzel f-23

e.Stjernens Mini-Olrik


GALLERI

(click on the pictures)